Wypadki w rolnictwie

Kto ma prawo do odszkodowania w rolnictwie?

Co prawda okres wzmożonych prac w rolnictwie jest w okresie letnim to jednak z wypadkami spotykamy się na przełomie całego roku i to od skręcenia kostki po wypadki śmiertelne. Prace w gospodarstwie rolnym niosą za sobą wiele niebezpieczeństw związanych z posiadaniem maszyn oraz zwierząt, które mogą być źródłem wypadków i szkód w mieniu lub na osobie. Bywa także wadliwa organizacja pracy w gospodarstwie rolnym lub nienależyty porządek w obejściu (np. brak posypania piaskiem lub solą zaśnieżonego, lub oblodzonego dojścia do domu i budynków gospodarczych) mogą skutkować tragicznymi konsekwencjami na zdrowiu osób pracujących w gospodarstwie, osób bliskich rolnika, czy też osób postronnych.

Do najczęstszych źródłem nieszczęśliwych wypadków w rolnictwie zaliczamy przemęczenie podczas intensyfikacji prac w czasie żniw, a także niestety wadliwe maszyny, praca dzieci przy obsłudze niebezpiecznych maszyn, pozostawienie dzieci bez dostatecznej opieki, błędna organizacja pracy, czy też po prostu zwykła lekkomyślność.

Bezpośrednio po wypadku najważniejsze jest ratowanie ludzkiego życia i zdrowia albo mienia. Poszkodowani i rolnicy często nie wiedzą, że mogą uzyskać odszkodowanie nie tylko z KRUS, ubezpieczenia NNW, ale także z ubezpieczenia OC rolników.

Każda poszkodowana osoba przy pracach żniwnych oraz innych pracach rolniczych może liczyć na odszkodowanie za poniesioną szkodę na osobie czy też na mieniu (np., gdy pies lub inne zwierzę rolnika uszkodzi samochód, lub inną rzecz) z obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników, które powinien posiadać każdy rolnik.


Ubezpieczenie OC rolnika jest jednym z trzech obowiązkowych ubezpieczeń rolnych. Jego celem jest zapewnienie odszkodowania osobom, które poniosły szkodę powstałą w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego, choć chroni ono także samego rolnika, gdyż to zakład ubezpieczeń zrekompensuje poszkodowanemu poniesione straty. Nawet wówczas gdy następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.

Ubezpieczenie OC rolników obejmuje szkody na osobie, które doznały również osoby bliskie rolnika, osoby pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, osoby pracujące w gospodarstwie rolnym zarówno na stałe, jak i okazjonalnie np. w ramach pomocy sąsiedzkiej czy też rodzinnej, a także nawet sam ubezpieczony rolnik, jeśli osoba pracująca w gospodarstwie rolnym lub pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie wyrządzi mu szkodę na osobie.

Podam przykład: Podczas żniw rolnik wjechał kombajnem na podwórko. Nie zabezpieczył dostatecznie kombajnu i pobiegł do domu. W tym czasie jego żona wychodzi i kombajn się na nią stoczył. Niestety zginęła na miejscu. Pozostała piątka dzieci. Bardzo przykre zdarzenie i teraz bardzo ważne jest, aby pomóc finansowo właśnie tym dzieciom, aby mogły się uczyć i godnie żyć. I tu właśnie niezbędna jest sprawiedliwość finansowa, dlatego pomagamy tej rodzinie odzyskać największe odszkodowanie.


W tym miejscu proponuję bezpłatną weryfikację każdej sprawy. Nasi prawnicy dokonają szczegółowej analizy Państwa zdarzenia i przekażą szczegółową informacją o możliwościach w uzyskaniu odszkodowania.