Wypadek w miejscu publicznym

Kiedy należy Ci się odszkodowanie za wypadek w miejscu publicznym? O czym warto pamiętać? Dlaczego ważny jest świadek i zdjęcia? Poślizgnięcia, złamania, upadki.

Odszkodowanie i zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji należą się również poszkodowanym z tytułu wypadku w miejscu publicznym. Należy wówczas udowodnić, iż doszło do zaniedbania i nienależytego zabezpieczenia udostępnionego podłoża.

Mamy przypadek Pani, która poślizgnęła się w szatni basenowej, bo była śliska i mokra, niezabezpieczona podłoga, złamała nogę i otrzymała odszkodowanie w wysokości 12 tys. zł. Drugi przypadek. Pani w jednym z warszawskich centrów handlowych potknęła się na mokrej podłodze, która nie była zabezpieczona informacją o śliskiej podłodze. Pani złamała dwie ręce i ponieważ proces rehabilitacji był długotrwały to pani otrzymała odszkodowanie w wysokości 40 tys. zł.

W sytuacji potknięcia, złamania w miejscu publicznym bardzo ważne jest, aby udokumentować miejsce zdarzenia, czyli zrobić zdjęcie, nagrać film, ponieważ po naszej stronie jest potem udowodnienie, z jakiego powodu doszło do zdarzenia. A bywa to różnie. Mamy przypadek Pani, która schodząc po schodach w sądzie zaplątała się w kable, bo były prowadzone prace remontowe. Upadła tak niefortunnie, że oprócz złamań potrzebna była operacja plastyczna twarzy. Niestety, ponieważ brak było informacji o świadkach oraz jakichkolwiek innych dowodach, że zdarzenie nastąpiło w tym miejscu to niestety nie mogliśmy pomoc tej poszkodowanej osobie odzyskać odszkodowanie. A po trzech latach roszczenie uległo przedawnieniu.

Takim niepodważalnym świadkiem jest karetka pogotowia, która przyjeżdża na miejsce zdarzenia. A jeśli udajemy się do szpitala samodzielnie lub z pomocą osób trzecich to warto zapisać sobie kontakt do osoby, która była świadkiem naszego poślizgnięcia, złamania lub upadku, ponieważ to gwarantuje możliwość dochodzenia odszkodowania.

Tego typu zdarzenia nasilają się szczególnie zimą, gdy chodniki są śliskie i o nieszczęśliwe potknięcie jest łatwo. A przecież za odśnieżenie i zabezpieczenie miejsc publicznych odpowiadają odpowiednie służby. Ponadto Urzędy Miasta i Gminy zobowiązane się do ubezpieczenie swoich terenów na wpadek nieszczęśliwych zdarzeń.

Do kogo w takiej sytuacji kierujemy roszczenie. Miejsca publiczne takie jak sklepy, chodniki, baseny i itd. Mają wykupioną polisę OC na wypadek nieszczęśliwych zdarzeń i wówczas roszczenie kierujemy do odpowiedniego towarzystwa ubezpieczeniowego.

Naszym zdaniem niezbędna jest w takich przypadkach pomoc prawna, ponieważ towarzystwa ubezpieczeniowe robią wszystko, aby nie wypłacić należnego odszkodowania.

Abyśmy mogli pomóc w takim zdarzeniu proszę krótko opisać sytuację, a już w ciągu 48 godz. Poinformujemy Cię jak możemy pomóc. Swoje honorarium pobieramy dopiero po wygraniu dla naszego poszkodowanego odszkodowania.


Jeżeli w ciągu trzech ostatnich lat mieliście Państwo wypadek w miejscu publicznym to proszę o krótkie opisanie swojego przypadku a my odpowiemy jak możemy pomóc w odzyskaniu odszkodowania.