Wypadki komunikacyjne

O jakie środki i z jakiego tytułu możemy się ubiegać w sytuacji wypadku komunikacyjnego? Kto ma prawo do tego odszkodowania?

Posłużę się przykładem Pana Piotra W. który kilka miesięcy temu jechał ze swoją pięcioosobowa rodziną na mazury. Podróż została gwałtownie przerwana przez wypadek drogowy. Z podporządkowanej drogi wyjechała grupa trzech młodych mężczyzn, a ponieważ kierująca osoba nie zachował odpowiedniego bezpieczeństwa to doszło do zderzenia dwóch aut. Sprawcą wypadku był pan Tomasz K. - kierowca z auta, w którym jechało trzech mężczyzn. Na miejsce zdarzenia została wezwana policja i karetka pogotowia. Pasażerowie z obu pojazdów trafili do szpitala. Doznali ogólnych obrażeń ciała, złamań kończyn i ran tłuczonych, ponadto cztery osoby miały wstrząs mózgu. Dwie osoby lekkie uszkodzenie kręgosłupa.

Gdy odwiedziłam Pana Piotra kilka dni po wypadku dowiedziałam się, że bardzo się cieszy, iż „miał wykupione NNW”, które daje mu prawo do odszkodowania. Jakie było jego zdziwienie, gdy poinformowałam go, że duże większe pieniądze należą mu się z tytułu „OC sprawcy”. Co ciekawe, ta informacja znajduje się na każdej umowie OC ( Ubezpieczenie Od Odpowiedzialności Cywilnej)

Już wyjaśniamy, o co chodzi. Zacznijmy od sprecyzowania NNW.

Ubezpieczenie NNW ( Następstw Nieszczęśliwych Wypadków) należy do grupy ubezpieczeń osobowych, w których ochroną objęte są najcenniejsze dobra, jakimi są życie lub zdrowie człowieka. Z mojego doświadczenie wynika ze wykupując NNW komunikacyjne przy OC komunikacyjnym płacimy dodatkowo 40-60 zł i wówczas, jako odszkodowanie możemy się spodziewać kwoty od 1 000,00 zł do 15 000,00 zł w zależności od obrażeń na ciele.I bardzo często wydaje nam się, że to wszystko, o co możemy się ubiegać. Co absolutne nie jest prawdą.

Bo dużo większe odszkodowanie należy się każdej poszkodowanej osobie z tytułu OC komunikacyjnego. Często można spotkać się z opinią, że ubezpieczenie OC przydaje się wtedy, gdy właściciel polisy spowoduje wypadek i uszkodzi inny pojazd. To oczywiście prawda, ale trzeba także pamiętać, że polisa OC chroni jej posiadacza przed odpowiedzialnością finansową za wyrządzony innym uczestnikom ruchu drogowego uszczerbek na zdrowiu i psychice aż do sumy gwarancyjnej 6 mln €, co w absolutnie wolnym przeliczeniu stanowi kwotę ok. 25 mln zł. Czyli każda poszkodowana osoba ma prawo do odszkodowania do wysokości 25 mln złotych , w zależności od uszkodzenia ciała i rozstroju zdrowia osoby poszkodowanej. Jak to się ma do maksymalnej kwoty z NNW, która jest ponad tysiąckrotnie niższa?

Podam przykład: 2-letnie dziecko znalazło „dziurę” w ogrodzeniu i wybiegło na ulicę. Niestety samochód je potrącił. Dziewczynka 2-letnia została sparaliżowana a towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaciło rodzicom tylko tysiąc zł z OC sprawcy twierdząc ze wina jest po stronie rodziców. Jak sprawę przejeła kancelaria to po pierwsze zmniejszyla winę rodziców ze 100% na 60% i wywalczyła 1,2 mln zł odszkodowania oraz comiesięczną rentę 3600,00 zł.

Wróćmy do Pana Piotra.

Już wiemy, że jemu oraz każdemu z jego pasażerów należy się odszkodowanie za doznane krzywdy na zdrowiu i psychice z tytułu OC SPRAWCY. A jakie prawa ma sprawca wypadku oraz jego pasażerowie?

Otóż, jedyna osobą, której nie należy się odszkodowanie z tytułu ‘OC SPRAWCY’ jest sprawca wypadku. Jemu należy się jedynie odszkodowania z tytułu NNW. Natomiast prawo do odszkodowania ma każdy pasażer pojazdu sprawcy, oczywiście o ile tylko jest osobą pokrzywdzoną w danym wypadku. Także w naszym przypadku zakładając, że dwóch kolegów Pana Tomasz ucierpiało fizycznie i psychicznie w wypadku – mają prawo do odszkodowania.

Gdy cała rodzina Pana Piotra była już bezpieczna w domu po pobycie w szpitalu, Pan Piotr zapytał mnie jak może ubiegać się o stosowne roszczenia dla każdego poszkodowanego członka jego rodziny.

W dzisiejszych czasach sprawę można przekazać do firmy lub kancelarii odszkodowawczej, która zajmie się w całości poprowadzeniem roszczenia. Tym bardziej, że po stronie towarzystwa ubezpieczeniowej zasiadają prawnicy, którzy bronią interesów swoich pracodawców. Ponadto przekazanie sprawy do kancelarii zwalnia poszkodowanego z całego szeregu czynności, które są niezbędne. Największa kwotę poszkodowany wywalczy w Sądzie a tam wsparcie prawnicze jest bezcenne. Dostępne na naszym rynku firmy odszkodowawcze popierają opłatę za każdą usługę, lub do zapłaty dochodzi po uzyskaniu odszkodowanie, czyli dopiero od wygranej kwoty pobierana jest prowizja za całościowe prowadzenie roszczenia. Oczywiście samodzielnie również można wnioskować o wypłatę odszkodowania. Jak należy to zrobić?

Roszczenia należy zgłaszać do zakładu ubezpieczeń sprawcy, więc po wypadku należy ustalić, gdzie sprawca jest ubezpieczony i wziąć od niego numer polisy OC. Pracownicy zakładów ubezpieczeń już podczas pierwszej rozmowy telefonicznej dopytują, czego się domagasz. Dlatego zanim wykonamy telefon do ubezpieczyciela należy spokojnie przemyśleć, jakie straty zostały poniesione i spróbować je oszacować.

Zalecam spokojnie przemyśleć, jakie niekorzystne zmiany zaszły po wypadku w życiu każdej poszkodowanej osoby oraz ustalić kwotę, która pomogłaby je zrekompensować.

Ubezpieczyciel na pewno zapyta nas o kwotę, jaką chcielibyśmy otrzymać tytułem zadośćuczynienia za ból i cierpienie. Odpowiedź na to pytanie jest bardzo trudna. Ile jest warta krzywda z powodu złamanej nogi i leżenia przez miesiąc w gipsie? Czy tyle samo, ile krzywda Roberta Lewandowskiego z tego samego powodu?

Po zidentyfikowaniu i oszacowaniu swoich roszczeń możesz zadzwonić do zakładu ubezpieczeń sprawcy i zgłosić „szkodę na osobie”.

Aby uzasadnić żądanie zadośćuczynienia za doznane cierpienie, należy zrobić coś, czego większość z nas robić nie lubi, czyli dokładnie opisać swoją sytuację zdrowotną, rodzinną i emocjonalną.

A jeśli zdecydujemy się na powierzenie roszczenia kancelarii lub firmie odszkodowawczej to wówczas masz ten komfort, że to ona zajmie się całym oszacowaniem, wyceną oraz wnioskowaniem o roszczenie do ubezpieczyciela. Do zadań poszkodowanego będzie należało zebranie faktur i rachunków oraz przekazanie kopi specjalistom w tej dziedzinie. Ale zanim wybierzemy odpowiednią kancelarią powinniśmy wiedzieć o kilku istotnych kwestiach.

Czy posiada stały zespół adwokatów, radców prawnych i lekarzy orzeczników, aby zawsze uzyskać poradę prawną i medyczną na każdym etapie sprawy?

Dokonując wyboru pełnomocnika, który będzie Cię reprezentował w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych, zwróć uwagę czy firma posiada własną kancelarię prawną. Część firm korzysta z współpracujących z nimi prawników, którzy jednak traktują współpracę z firmą odszkodowawczą, jako zajęcie dodatkowe, a co za tym idzie, mają bardzo ograniczony czas, a także niekoniecznie są specjalistami w tej dziedzinie. „Kancelarie” bez odpowiedniego zaplecza fachowców nie będą w stanie zaproponować skierowania Twojej sprawy do sądu, ani tym bardziej reprezentować Ciebie w sądzie, gdzie uzyskasz największe odszkodowanie.

Bardzo ważne, aby kancelaria czy firma odszkodowawcza miała możliwość pomocy w  prowadzeniu postępowania karnego.

Przy podpisywaniu umowy koniecznie należy zwrócić uwagę czy kancelaria odszkodowawcza może udzielić Państwu pomocy w zakresie toczącego się postępowania karnego w sprawie spowodowania wypadku (śledztwa, dochodzenia czy sądowego postępowania karnego, w prokuraturze).

A wszystko po to, aby każda poszkodowana osoba sprawiedliwie odebrała pieniądze, które jej się należą. Z naszej strony gwarantujemy bezpłatną, wnikliwą analizę każdego przypadku w ciągu 48 godzin. Proszę opisz swoje zdarzenie komunikacyjne a my przedstawimy ci Twoje prawa odszkodowawcze.