Szkody rzeczowe

Uwaga! Mało kto wie że wypłacone odszkodowanie za naprawę samochodu ze szkody rzeczowej po wypadku mogło zostać zaniżone i w ciągu 3 lat od wypadku można otrzymać wyrównanie z tytułu OC sprawcy oraz AC. Wystarczy analiza kosztorysu.

Ale po kolei, zanim wyjaśnię, dlaczego tak się dzieje podam niedaleki przykład:

Zgłosił się do nas Klient, który miał wypadek dwa lata temu i otrzymał już odszkodowanie z tytułu OC Sprawcy - w wysokości 29 000.00 zł, Rzeczoznawca uznał szkodę częściową a klient sprzedał uszkodzony samochód za 30 000.00 zł. Pan Piotr zwrócił się do naszej kancelarii abyśmy upewnili się czy jego kosztorys nie został zaniżony. I miał rację, gdyż faktycznie został zaniżony, i to znacznie. Klient dodatkowo otrzymał jeszcze 7 000,00 zł. Nie przeszkadzało to że sprzedał samochód ani też że kolizja była dwa lata temu.

Z jednej strony wiemy, że powypadkowe odszkodowanie z OC sprawcy powinno pokryć wszelkie koszty naprawy pojazdu, umożliwiając przywrócenie go do stanu sprzed zdarzenia. Niestety z drugiej strony prawdą jest, że Towarzystwa Ubezpieczeniowe niejednokrotnie zaniżają kwoty związane z likwidacją szkody, stosując różne techniki, o których opowiem poniżej.

Zaniżenie z powodu zastosowania w kosztorysie nieoryginalnych części.

Prawo, jak i orzecznictwo sądów mówi jednoznacznie: istnieje obowiązek przywrócenia stanu sprzed wypadku, czyli wymienienie części uszkodzonych na nowe i oryginalne wg art. 5 Kodeksu Cywilnego oraz art. 363§1 i art. 354 §1 Kodeksu Cywilnego. A zatem „ubezpieczalnia” nie może narzucać zamiany uszkodzonych elementów na nieoryginalne przez uwzględnianie amortyzacji, a tym samym nie może liczyć kosztów części zamiennych po cenach części nieoryginalnych. Dodatkowo stosowanie przy szacowaniu szkody wartości części zamiennych o porównywalnej jakości narusza zasadę pełnego odszkodowania i takie stanowisko zajął Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Często „ubezpieczalnie” zabezpieczają się przed uwzględnieniem części oryginalnych, mówiąc, że wartość pojazdu wzrośnie lub, że wypłacą odszkodowanie z uwzględnieniem części oryginalnych tylko wówczas jak poszkodowany przedstawi rachunki za części. W oby przypadkach dochodzi do przekroczenia prawa, ponieważ wymiana części uszkodzonych, ale oryginalnych na nowe i oryginalne nie wpływa na wartość auta.

Od poszkodowanego zależy czy samochód będzie naprawiane przez:

  • ASO
  • na podstawie kosztorysu
  • na podstawie rachunków

We wszystkich wymienionych wyżej przypadkach przy sporządzaniu kosztów naprawy należy brać ceny części oryginalnych.

Zaniżenie z powodu zastosowanie zaniżonych cen robocizny.

„Ubezpieczalnie” często zaniżają ceny robocizny i lakierowania. W każdym kosztorysie powinny być zastosowane ceny średnie a niestety często są stosowane ceny najniższe i dlatego w wielu przypadkach rzetelny kosztorys może być nawet o 50% wyższy od tego sporządzonego przez „ubezpieczalnie”.

Praktyką stosowaną przez ubezpieczycieli jest zaznaczanie na decyzji o wypłacie odszkodowania, iż terminu na odwołanie wynosi tylko 30 dni. Tymczasem prawda jest, iż przepis określa ten termin na 3 lata. A ubezpieczyciele liczą na zniechęcenie się poszkodowanego i jego niewiedzę w tym temacie.

I jeszcze jak szacowane są szkody?

Szkoda całkowita, to określenie, które często pojawia się przy wycenach powypadkowych i przez wiele osób jest błędnie interpretowane.

Pojęcie to nie oznacza kasacji czy złomowania, a jedynie stosunek kosztu naprawy w stosunku do wartości pojazdu. Szkoda całkowita uznana jest, gdy koszt naprawy przekracza

  1. 70% wartości rynkowej pojazdu - szkody z AC
  2. 100% wartości rynkowej pojazdu - szkody z OC

Zatem szkoda całkowita nie oznacza jednoznacznie, że musimy pozbyć się pojazdu a jedynie, że towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci nam różnicę między wyliczoną wartością auta na dzień przed wypadkiem a kwotą ustaloną przez towarzystwo ubezpieczeniowe za uszkodzony pojazd. Możemy również zachować uszkodzony pojazd lub zamienić go na kwotę proponowaną przez towarzystwo ubezpieczeniowe.

Oczywiście aby prawidłowo i dokładnie określić zaniżenie w wypłaconej kwocie powypadkowego odszkodowania niezbędna jest indywidulana weryfikacja danego kosztorysu. I tu możemy Państwu jako kancelaria pomóc. Zapraszam do bezpłatnej weryfikacji w której ustalimy o ile Pana/Pani kosztorys został zaniżony!

Wystarczy wysłać skan kosztorysu sporządzony przez rzeczoznawcę oraz decyzję o lub skontaktować się ze nami.